350vip浦京集团

校园新闻
  1. 学校首页
  2. 新闻中心
  3. 校园新闻
  4. 内容列表

350vip浦京集团:翔安区2022年秋季六校补充生源摇号名单公示

622日,翔安区2022年秋季双十中学翔安校区等六校补充生源电脑随机摇号招生录取工作在翔安区教育局举行。经厦门市公证处现场公证,最终确认派位录取480人。现将名单公示如下(公示期为622625日)。

一、厦门双十中学翔安校区录取名单(共80人)

序号

学生姓名

证件号码

录取学校

1

张*祺

******20090912****

厦门双十中学翔安校区

2

刘*彤

******20090913****

厦门双十中学翔安校区

3

许*涛

******20091012****

厦门双十中学翔安校区

4

谢*颖

******20100507****

厦门双十中学翔安校区

5

陈*泉

******20091231****

厦门双十中学翔安校区

6

陈*潼

******20100527****

厦门双十中学翔安校区

7

赵*萱

******20100311****

厦门双十中学翔安校区

8

叶*涛

******20091020****

厦门双十中学翔安校区

9

刘*润

******20100402****

厦门双十中学翔安校区

10

黄*

******20091219****

厦门双十中学翔安校区

11

钟*涵

******20091011****

厦门双十中学翔安校区

12

卢*妍

******20100526****

厦门双十中学翔安校区

13

罗*

******20091215****

厦门双十中学翔安校区

14

吴*森

******20100428****

厦门双十中学翔安校区

15

张*轩

******20091101****

厦门双十中学翔安校区

16

吴*茜

******20100112****

厦门双十中学翔安校区

17

蔡*

******20090911****

厦门双十中学翔安校区

18

李*颖

******20091210****

厦门双十中学翔安校区

19

刘*涵

******20100805****

厦门双十中学翔安校区

20

王*睿

******20100501****

厦门双十中学翔安校区

21

许*妮

******20100419****

厦门双十中学翔安校区

22

苏*莹

******20100104****

厦门双十中学翔安校区

23

陈*岑

******20100731****

厦门双十中学翔安校区

24

黄*祺

******20100623****

厦门双十中学翔安校区

25

王*毓

******20091026****

厦门双十中学翔安校区

26

陈*巧

******20100219****

厦门双十中学翔安校区

27

许*

******20100316****

厦门双十中学翔安校区

28

李*凯

******20100122****

厦门双十中学翔安校区

29

陈*彬

******20091207****

厦门双十中学翔安校区

30

蔡*糖

******20100720****

厦门双十中学翔安校区

31

胡*帆

******20100617****

厦门双十中学翔安校区

32

林*琦

******20100803****

厦门双十中学翔安校区

33

叶*祥

******20091209****

厦门双十中学翔安校区

34

伍*宜

******20090910****

厦门双十中学翔安校区

35

毛*轩

******20100125****

厦门双十中学翔安校区

36

唐*川

******20100818****

厦门双十中学翔安校区

37

吴*阳

******20100131****

厦门双十中学翔安校区

38

罗*瑞

******20100210****

厦门双十中学翔安校区

39

张*曦

******20100515****

厦门双十中学翔安校区

40

廖*韵

******20100430****

厦门双十中学翔安校区

41

马*鹭

******20100714****

厦门双十中学翔安校区

42

李*榕

******20100718****

厦门双十中学翔安校区

43

苏*馨

******20091222****

厦门双十中学翔安校区

44

陈*玄

******20100226****

厦门双十中学翔安校区

45

许*埕

******20100612****

厦门双十中学翔安校区

46

黄*馨

******20091206****

厦门双十中学翔安校区

47

潘*杰

******20100302****

厦门双十中学翔安校区

48

谢*谕

******20100213****

厦门双十中学翔安校区

49

徐*浩

******20100320****

厦门双十中学翔安校区

50

梁*杭

******20091207****

厦门双十中学翔安校区

51

胡*宁

******20100301****

厦门双十中学翔安校区

52

张*果

******20091229****

厦门双十中学翔安校区

53

肖*健

******20091121****

厦门双十中学翔安校区

54

蔡*林

******20100311****

厦门双十中学翔安校区

55

柳*妍

******20091010****

厦门双十中学翔安校区

56

李*宸

******20100826****

厦门双十中学翔安校区

57

陈*静

******20090912****

厦门双十中学翔安校区

58

邓*琪

******20100317****

厦门双十中学翔安校区

59

王*萱

******20091120****

厦门双十中学翔安校区

60

王*杨

******20091120****

厦门双十中学翔安校区

61

蔡*熙

******20091125****

厦门双十中学翔安校区

62

林*睿

******20100601****

厦门双十中学翔安校区

63

吴*君

******20100404****

厦门双十中学翔安校区

64

尹*月

******20100118****

厦门双十中学翔安校区

65

徐*烺

******20100323****

厦门双十中学翔安校区

66

陈*潆

******20100420****

厦门双十中学翔安校区

67

刘*东

******20100104****

厦门双十中学翔安校区

68

沈*锐

******20091204****

厦门双十中学翔安校区

69

蔡*卫

******20100501****

厦门双十中学翔安校区

70

郝*恩

******20091025****

厦门双十中学翔安校区

71

戴*锴

******20100830****

厦门双十中学翔安校区

72

朱*君

******20090926****

厦门双十中学翔安校区

73

王*轩

******20100523****

厦门双十中学翔安校区

74

彭*涵

******20100102****

厦门双十中学翔安校区

75

王*晴

******20100713****

厦门双十中学翔安校区

76

周*恒

******20100610****

厦门双十中学翔安校区

77

吕*锐

******20091109****

厦门双十中学翔安校区

78

叶*辉

******20090921****

厦门双十中学翔安校区

79

程*

******20090902****

厦门双十中学翔安校区

80

彭*颖

******20090923****

厦门双十中学翔安校区

 

二、厦大附属科技中学翔安校区录取名单(共80人)

序号

学生姓名

证件号码

录取学校

1

卢*虹

******20091209****

厦大附属科技中学翔安校区

2

洪*萱

******20091226****

厦大附属科技中学翔安校区

3

洪*童

******20090926****

厦大附属科技中学翔安校区

4

张*林

******20100717****

厦大附属科技中学翔安校区

5

王*晴

******20100307****

厦大附属科技中学翔安校区

6

洪*弈

******20100205****

厦大附属科技中学翔安校区

7

杨*淇

******20100512****

厦大附属科技中学翔安校区

8

丁*晨

******20100215****

厦大附属科技中学翔安校区

9

王*侨

******20100828****

厦大附属科技中学翔安校区

10

罗*欣

******20100829****

厦大附属科技中学翔安校区

11

叶*颐

******20100616****

厦大附属科技中学翔安校区

12

陈*毅

******20091106****

厦大附属科技中学翔安校区

13

黄*瑗

******20100611****

厦大附属科技中学翔安校区

14

周*雅

******20100806****

厦大附属科技中学翔安校区

15

陈*晴

******20100103****

厦大附属科技中学翔安校区

16

李*茜

******20100314****

厦大附属科技中学翔安校区

17

王*

******20091020****

厦大附属科技中学翔安校区

18

陈*宇

******20100715****

厦大附属科技中学翔安校区

19

胡*

******20090920****

厦大附属科技中学翔安校区

20

林*涵

******20100628****

厦大附属科技中学翔安校区

21

黄*彤

******20091222****

厦大附属科技中学翔安校区

22

范*楷

******20100111****

厦大附属科技中学翔安校区

23

黄*晋

******20091028****

厦大附属科技中学翔安校区

24

蔡*菲

******20090917****

厦大附属科技中学翔安校区

25

刘*秀

******20090216****

厦大附属科技中学翔安校区

26

刘*

******20090920****

厦大附属科技中学翔安校区

27

黄*洁

******20100520****

厦大附属科技中学翔安校区

28

宋*澎

******20100707****

厦大附属科技中学翔安校区

29

郑*烨

******20091128****

厦大附属科技中学翔安校区

30

黄*谦

******20100427****

厦大附属科技中学翔安校区

31

曾*梅

******20090911****

厦大附属科技中学翔安校区

32

范*远

******20100208****

厦大附属科技中学翔安校区

33

高*宸

******20091229****

厦大附属科技中学翔安校区

34

洪*轩

******20100303****

厦大附属科技中学翔安校区

35

杨*国

******20091223****

厦大附属科技中学翔安校区

36

王*琪

******20091224****

厦大附属科技中学翔安校区

37

蔡*翔

******20091202****

厦大附属科技中学翔安校区

38

孙*涵

******20100322****

厦大附属科技中学翔安校区

39

柳*聪

******20100513****

厦大附属科技中学翔安校区

40

孙*涵

******20100406****

厦大附属科技中学翔安校区

41

李*妍

******20100115****

厦大附属科技中学翔安校区

42

汪*晨

******20091202****

厦大附属科技中学翔安校区

43

金*炀

******20091111****

厦大附属科技中学翔安校区

44

周*福

******20091024****

厦大附属科技中学翔安校区

45

魏*雯

******20100507****

厦大附属科技中学翔安校区

46

蔡*悦

******20100307****

厦大附属科技中学翔安校区

47

黄*凡

******20100509****

厦大附属科技中学翔安校区

48

洪*航

******20091124****

厦大附属科技中学翔安校区

49

陈*璇

******20100113****

厦大附属科技中学翔安校区

50

韦*玲

******20100618****

厦大附属科技中学翔安校区

51

陈*加

******20090920****

厦大附属科技中学翔安校区

52

饶*菲

******20100117****

厦大附属科技中学翔安校区

53

王*宸

******20090713****

厦大附属科技中学翔安校区

54

李*嘉

******20100605****

厦大附属科技中学翔安校区

55

王*

******20091123****

厦大附属科技中学翔安校区

56

方*诺

******20100508****

厦大附属科技中学翔安校区

57

陈*荣

******20091211****

厦大附属科技中学翔安校区

58

万*睿

******20091027****

厦大附属科技中学翔安校区

59

林*乐

******20091010****

厦大附属科技中学翔安校区

60

洪*松

******20100514****

厦大附属科技中学翔安校区

61

常*钰

******20100226****

厦大附属科技中学翔安校区

62

许*楷

******20100120****

厦大附属科技中学翔安校区

63

许*

******20091227****

厦大附属科技中学翔安校区

64

陈*妍

******20100122****

厦大附属科技中学翔安校区

65

胡*

******20100424****

厦大附属科技中学翔安校区

66

许*

******20091102****

厦大附属科技中学翔安校区

67

黄*宇

******20100826****

厦大附属科技中学翔安校区

68

洪*

******20100412****

厦大附属科技中学翔安校区

69

吴*轩

******20100608****

厦大附属科技中学翔安校区

70

陈*佳

******20100521****

厦大附属科技中学翔安校区

71

陈*杰

******20090919****

厦大附属科技中学翔安校区

72

江*欢

******20090928****

厦大附属科技中学翔安校区

73

王*天

******20100426****

厦大附属科技中学翔安校区

74

彭*彤

******20100830****

厦大附属科技中学翔安校区

75

魏*鹏

******20091023****

厦大附属科技中学翔安校区

76

蔡*颖

******20100821****

厦大附属科技中学翔安校区

77

谢*昕

******20100228****

厦大附属科技中学翔安校区

78

胡*昕

******20100808****

厦大附属科技中学翔安校区

79

连*锋

******20100107****

厦大附属科技中学翔安校区

80

张*博

******20100716****

厦大附属科技中学翔安校区

 

三、厦门外国语翔城分校录取名单(共80人)

序号

学生姓名

证件号码

录取学校

1

陈*佑

******20091221****

厦门外国语翔城分校

2

林*萱

******20091127****

厦门外国语翔城分校

3

邓*攀

******20100510****

厦门外国语翔城分校

4

黄*瑶

******20091018****

厦门外国语翔城分校

5

陈*卿

******20100508****

厦门外国语翔城分校

6

王*涵

******20091105****

厦门外国语翔城分校

7

王*琦

******20100506****

厦门外国语翔城分校

8

许*森

******20090918****

厦门外国语翔城分校

9

周*轩

******20100205****

厦门外国语翔城分校

10

陈*翔

******20091202****

厦门外国语翔城分校

11

高*欢

******20090930****

厦门外国语翔城分校

12

宋*晴

******20091025****

厦门外国语翔城分校

13

马*翔

******20100623****

厦门外国语翔城分校

14

林*玥

******20100424****

厦门外国语翔城分校

15

高*宸

******20100222****

厦门外国语翔城分校

16

张*涵

******20100402****

厦门外国语翔城分校

17

谢*銘

******20100410****

厦门外国语翔城分校

18

许*承

******20091102****

厦门外国语翔城分校

19

吴*颖

******20091126****

厦门外国语翔城分校

20

吴*渊

******20100325****

厦门外国语翔城分校

21

孙*昕

******20100218****

厦门外国语翔城分校

22

黄*

******20100221****

厦门外国语翔城分校

23

吴*庆

******20091019****

厦门外国语翔城分校

24

黄*航

******20100821****

厦门外国语翔城分校

25

伊*艳

******20091223****

厦门外国语翔城分校

26

许*熙

******20091115****

厦门外国语翔城分校

27

黄*鹏

******20091028****

厦门外国语翔城分校

28

宁*

******20100102****

厦门外国语翔城分校

29

郭*璇

******20100823****

厦门外国语翔城分校

30

林*宏

******20091120****

厦门外国语翔城分校

31

洪*盈

******20100414****

厦门外国语翔城分校

32

张*荺

******20091013****

厦门外国语翔城分校

33

熊*泽

******20100503****

厦门外国语翔城分校

34

杨*

******20090921****

厦门外国语翔城分校

35

石*婷

******20100111****

厦门外国语翔城分校

36

蔡*森

******20100115****

厦门外国语翔城分校

37

方*毅

******20091224****

厦门外国语翔城分校

38

张*涵

******20091029****

厦门外国语翔城分校

39

彭*语

******20100212****

厦门外国语翔城分校

40

尹*涛

******20080405****

厦门外国语翔城分校

41

王*轩

******20100414****

厦门外国语翔城分校

42

柴*

******20100801****

厦门外国语翔城分校

43

李*琳

******20100821****

厦门外国语翔城分校

44

王*淇

******20100809****

厦门外国语翔城分校

45

洪*宸

******20100225****

厦门外国语翔城分校

46

张*杰

******20100110****

厦门外国语翔城分校

47

王*媛

******20091204****

厦门外国语翔城分校

48

李*馨

******20100428****

厦门外国语翔城分校

49

陈*葳

******20091112****

厦门外国语翔城分校

50

王*熙

******20091014****

厦门外国语翔城分校

51

张*豪

******20091202****

厦门外国语翔城分校

52

唐*宁

******20100223****

厦门外国语翔城分校

53

蔡*祎

******20090902****

厦门外国语翔城分校

54

吴*霖

******20100110****

厦门外国语翔城分校

55

汪*

******20091111****

厦门外国语翔城分校

56

刘*妍

******20090919****

厦门外国语翔城分校

57

郑*培

******20100703****

厦门外国语翔城分校

58

陈*冰

******20100831****

厦门外国语翔城分校

59

关*

******20090911****

厦门外国语翔城分校

60

朱*生

******20100131****

厦门外国语翔城分校

61

龙*妍

******20091008****

厦门外国语翔城分校

62

张*婷

******20091130****

厦门外国语翔城分校

63

王*宸

******20100213****

厦门外国语翔城分校

64

陈*

******20091103****

厦门外国语翔城分校

65

傅*宇

******20100608****

厦门外国语翔城分校

66

方*棋

******20090920****

厦门外国语翔城分校

67

彭*情

******20091101****

厦门外国语翔城分校

68

蔡*巧

******20091216****

厦门外国语翔城分校

69

胡*

******20100730****

厦门外国语翔城分校

70

陈*妍

******20100629****

厦门外国语翔城分校

71

康*荧

******20100122****

厦门外国语翔城分校

72

李*博

******20100516****

厦门外国语翔城分校

73

李*鹏

******20100216****

厦门外国语翔城分校

74

陈*晴

******20091118****

厦门外国语翔城分校

75

蔡*浩

******20100629****

厦门外国语翔城分校

76

戴*莹

******20091006****

厦门外国语翔城分校

77

张*赫

******20100120****

厦门外国语翔城分校

78

洪*融

******20091125****

厦门外国语翔城分校

79

王*淇

******20091126****

厦门外国语翔城分校

80

许*杭

******20090906****

厦门外国语翔城分校

 

四、厦门双十中学翔安附属学校录取名单(共80人)

序号

学生姓名

证件号码

录取学校

1

杨*琳

******20090908****

厦门双十中学翔安附属学校

2

洪*泽

******20091130****

厦门双十中学翔安附属学校

3

黄*涵

******20100713****

厦门双十中学翔安附属学校

4

张*豪

******20091202****

厦门双十中学翔安附属学校

5

黄*雁

******20090924****

厦门双十中学翔安附属学校

6

陈*

******20100128****

厦门双十中学翔安附属学校

7

郑*

******20090825****

厦门双十中学翔安附属学校

8

黄*杰

******20091202****

厦门双十中学翔安附属学校

9

蔡*鹏

******20091120****

厦门双十中学翔安附属学校

10

彭*勋

******20100613****

厦门双十中学翔安附属学校

11

林*涵

******20100606****

厦门双十中学翔安附属学校

12

李*轩

******20091025****

厦门双十中学翔安附属学校

13

康*琳

******20091109****

厦门双十中学翔安附属学校

14

柳*筠

******20091008****

厦门双十中学翔安附属学校

15

张*榆

******20100201****

厦门双十中学翔安附属学校

16

刘*阅

******20100725****

厦门双十中学翔安附属学校

17

林*龙

******20091108****

厦门双十中学翔安附属学校

18

赖*诺

******20100830****

厦门双十中学翔安附属学校

19

郑*宇

******20100315****

厦门双十中学翔安附属学校

20

舒*弘

******20091223****

厦门双十中学翔安附属学校

21

洪*泽

******20091008****

厦门双十中学翔安附属学校

22

黄*强

******20091208****

厦门双十中学翔安附属学校

23

蔡*

******20091015****

厦门双十中学翔安附属学校

24

郑*杭

******20090919****

厦门双十中学翔安附属学校

25

蔡*福

******20091213****

厦门双十中学翔安附属学校

26

蔡*星

******20091118****

厦门双十中学翔安附属学校

27

游*蓥

******20100627****

厦门双十中学翔安附属学校

28

陈*晴

******20100804****

厦门双十中学翔安附属学校

29

施*艺

******20091017****

厦门双十中学翔安附属学校

30

蔡*珍

******20100129****

厦门双十中学翔安附属学校

31

钟*欣

******20100721****

厦门双十中学翔安附属学校

32

赖*然

******20100723****

厦门双十中学翔安附属学校

33

杨*曦

******20100222****

厦门双十中学翔安附属学校

34

洪*成

******20100607****

厦门双十中学翔安附属学校

35

张*新

******20091026****

厦门双十中学翔安附属学校

36

谢*超

******20091105****

厦门双十中学翔安附属学校

37

叶*轩

******20100117****

厦门双十中学翔安附属学校

38

江*睿

******20100602****

厦门双十中学翔安附属学校

39

彭*画

******20100125****

厦门双十中学翔安附属学校

40

王*森

******20100711****

厦门双十中学翔安附属学校

41

杨*琳

******20100625****

厦门双十中学翔安附属学校

42

董*悦

******20100717****

厦门双十中学翔安附属学校

43

李*博

******20100611****

厦门双十中学翔安附属学校

44

程*婧

******20091022****

厦门双十中学翔安附属学校

45

吴*钰

******20100626****

厦门双十中学翔安附属学校

46

蔡*薇

******20091127****

厦门双十中学翔安附属学校

47

许*怡

******20100727****

厦门双十中学翔安附属学校

48

王*泽

******20100303****

厦门双十中学翔安附属学校

49

林*轩

******20090909****

厦门双十中学翔安附属学校

50

许*臻

******20090903****

厦门双十中学翔安附属学校

51

陈*铭

******20100113****

厦门双十中学翔安附属学校

52

童*

******20100727****

厦门双十中学翔安附属学校

53

蒋*珊

******20100818****

厦门双十中学翔安附属学校

54

叶*珊

******20100118****

厦门双十中学翔安附属学校

55

庄*胜

******20091129****

厦门双十中学翔安附属学校

56

陈*筼

******20100118****

厦门双十中学翔安附属学校

57

王*

******20090830****

厦门双十中学翔安附属学校

58

何*

******20100630****

厦门双十中学翔安附属学校

59

陈*语

******20090927****

厦门双十中学翔安附属学校

60

罗*凡

******20100403****

厦门双十中学翔安附属学校

61

户*颖

******20080122****

厦门双十中学翔安附属学校

62

王*锵

******20091202****

厦门双十中学翔安附属学校

63

王*俊

******20100707****

厦门双十中学翔安附属学校

64

范*轩

******20100805****

厦门双十中学翔安附属学校

65

段*宏

******20091219****

厦门双十中学翔安附属学校

66

洪*鹏

******20100826****

厦门双十中学翔安附属学校

67

陈*妍

******20100207****

厦门双十中学翔安附属学校

68

刘*杰

******20090920****

厦门双十中学翔安附属学校

69

蒋*宇

******20090929****

厦门双十中学翔安附属学校

70

邹*容

******20090920****

厦门双十中学翔安附属学校

71

吴*焱

******20100829****

厦门双十中学翔安附属学校

72

陈*睿

******20100518****

厦门双十中学翔安附属学校

73

梁*涵

******20090926****

厦门双十中学翔安附属学校

74

马*腾

******20100517****

厦门双十中学翔安附属学校

75

李*娜

******20100102****

厦门双十中学翔安附属学校

76

周*洁

******20091224****

厦门双十中学翔安附属学校

77

李*凯

******20100714****

厦门双十中学翔安附属学校

78

林*洋

******20091007****

厦门双十中学翔安附属学校

79

陈*婧

******20100518****

厦门双十中学翔安附属学校

80

黄*馨

******20100217****

厦门双十中学翔安附属学校

 

五、厦门市翔安一中录取名单(共80人)

序号

学生姓名

证件号码

录取学校

1

税*妤

******20100211****

厦门市翔安一中

2

杨*

******20100821****

厦门市翔安一中

3

许*浈

S****

厦门市翔安一中

4

蔡*雯

******20091216****

厦门市翔安一中

5

陈*莹

******20100101****

厦门市翔安一中

6

王*新

******20100627****

厦门市翔安一中

7

林*茵

******20100728****

厦门市翔安一中

8

李*晴

******20091016****

厦门市翔安一中

9

陈*灵

******20091023****

厦门市翔安一中

10

陈*朗

******20100221****

厦门市翔安一中

11

吴*娜

******20100628****

厦门市翔安一中

12

王*鹏

******20100128****

厦门市翔安一中

13

戴*

******20091103****

厦门市翔安一中

14

孙*艺

******20100303****

厦门市翔安一中

15

蔡*锐

******20091028****

厦门市翔安一中

16

杨*莹

******20100110****

厦门市翔安一中

17

何*平

******20100427****

厦门市翔安一中

18

潘*威

******20091001****

厦门市翔安一中

19

蔡*鹏

******20091214****

厦门市翔安一中

20

林*洁

******20091125****

厦门市翔安一中

21

钟*志

******20091229****

厦门市翔安一中

22

林*烨

******20100412****

厦门市翔安一中

23

朱*恒

******20100211****

厦门市翔安一中

24

李*萱

******20100125****

厦门市翔安一中

25

杨*琪

******20100129****

厦门市翔安一中

26

饶*洁

******20100507****

厦门市翔安一中

27

杨*然

******20090930****

厦门市翔安一中

28

周*

******20100521****

厦门市翔安一中

29

张*欣

******20100111****

厦门市翔安一中

30

李*齐

******20100629****

厦门市翔安一中

31

曹*涵

******20091216****

厦门市翔安一中

32

朱*

******20100513****

厦门市翔安一中

33

李*伟

******20091024****

厦门市翔安一中

34

傅*涵

******20100214****

厦门市翔安一中

35

郑*

******20100207****

厦门市翔安一中

36

郑*

******20100506****

厦门市翔安一中

37

李*威

******20091202****

厦门市翔安一中

38

杨*煊

******20090930****

厦门市翔安一中

39

吴*

******20100112****

厦门市翔安一中

40

张*烨

******20100718****

厦门市翔安一中

41

陈*珺

******20100310****

厦门市翔安一中

42

陈*榆

******20100602****

厦门市翔安一中

43

袁*欣

******20100302****

厦门市翔安一中

44

梁*雅

******20091210****

厦门市翔安一中

45

翁*涵

******20100114****

厦门市翔安一中

46

林*鹏

******20100113****

厦门市翔安一中

47

刘*欣

******20091115****

厦门市翔安一中

48

陈*涵

******20100313****

厦门市翔安一中

49

李*音

******20100201****

厦门市翔安一中

50

罗*轩

******20090906****

厦门市翔安一中

51

黄*航

******20091005****

厦门市翔安一中

52

汤*欣

******20091214****

厦门市翔安一中

53

庄*月

******20091003****

厦门市翔安一中

54

蓝*

******20100119****

厦门市翔安一中

55

冉*

******20091106****

厦门市翔安一中

56

田*兰

******20091018****

厦门市翔安一中

57

黄*怡

******20100118****

厦门市翔安一中

58

徐*茹

******20100616****

厦门市翔安一中

59

于*淼

******20090908****

厦门市翔安一中

60

伊*霖

******20100111****

厦门市翔安一中

61

陈*萱

******20091022****

厦门市翔安一中

62

黄*原

******20100221****

厦门市翔安一中

63

吴*洁

******20100818****

厦门市翔安一中

64

吴*琳

******20091207****

厦门市翔安一中

65

戴*昊

******20100409****

厦门市翔安一中

66

曾*尧

******20100801****

厦门市翔安一中

67

吴*曦

******20100531****

厦门市翔安一中

68

肖*晨

******20100710****

厦门市翔安一中

69

陈*博

******20100224****

厦门市翔安一中

70

叶*

******20091012****

厦门市翔安一中

71

陈*岩

******20091018****

厦门市翔安一中

72

林*茹

******20100604****

厦门市翔安一中

73

黄*翔

******20090913****

厦门市翔安一中

74

黄*悦

******20100128****

厦门市翔安一中

75

王*彤

******20100810****

厦门市翔安一中

76

陈*淇

******20100112****

厦门市翔安一中

77

魏*晨

******20091009****

厦门市翔安一中

78

程*俊

******20091205****

厦门市翔安一中

79

李*宙

******20091215****

厦门市翔安一中

80

许*琦

******20091117****

厦门市翔安一中

 

六、五缘第二实验学校翔安分校录取名单(80人)

 

序号

学生姓名

证件号码

录取学校

1

蔡*凰

******20091028****

五缘第二实验翔安分校

2

林*忻

******20100810****

五缘第二实验翔安分校

3

许*晰

******20100427****

五缘第二实验翔安分校

4

黄*瑩

******20100401****

五缘第二实验翔安分校

5

陈*杭

******20100806****

五缘第二实验翔安分校

6

夏*平

******20091024****

五缘第二实验翔安分校

7

税*雨

******20100708****

五缘第二实验翔安分校

8

李*杨

******20090928****

五缘第二实验翔安分校

9

王*强

******20100428****

五缘第二实验翔安分校

10

张*成

******20100409****

五缘第二实验翔安分校

11

罗*彬

******20091230****

五缘第二实验翔安分校

12

廖*钰

******20100108****

五缘第二实验翔安分校

13

王*宏

******20091001****

五缘第二实验翔安分校

14

杨*睿

******20100305****

五缘第二实验翔安分校

15

王*颐

******20091228****

五缘第二实验翔安分校

16

董*品

******20100711****

五缘第二实验翔安分校

17

盛*萱

******20100208****

五缘第二实验翔安分校

18

陈*桐

******20100130****

五缘第二实验翔安分校

19

卢*庆

******20100318****

五缘第二实验翔安分校

20

纪*茵

******20091008****

五缘第二实验翔安分校

21

张*冉

******20100210****

五缘第二实验翔安分校

22

方*涵

******20090930****

五缘第二实验翔安分校

23

徐*

******20100126****

五缘第二实验翔安分校

24

方*垚

******20100716****

五缘第二实验翔安分校

25

许*权

******20091029****

五缘第二实验翔安分校

26

戴*娴

******20100305****

五缘第二实验翔安分校

27

叶*淼

******20100529****

五缘第二实验翔安分校

28

刘*瑶

******20091110****

五缘第二实验翔安分校

29

张*婷

******20091124****

五缘第二实验翔安分校

30

高*皓

******20091125****

五缘第二实验翔安分校

31

曾*平

******20100818****

五缘第二实验翔安分校

32

陈*欣

******20100713****

五缘第二实验翔安分校

33

方*霖

******20091215****

五缘第二实验翔安分校

34

洪*琦

******20100114****

五缘第二实验翔安分校

35

卞*浩

******20100409****

五缘第二实验翔安分校

36

邓*

******20091130****

五缘第二实验翔安分校

37

余*嵩

******20100104****

五缘第二实验翔安分校

38

陈*希

******20100622****

五缘第二实验翔安分校

39

郭*玉

******20100119****

五缘第二实验翔安分校

40

陈*林

******20100123****

五缘第二实验翔安分校

41

孔*若

******20091129****

五缘第二实验翔安分校

42

苏*熙

******20100116****

五缘第二实验翔安分校

43

李*

******20091201****

五缘第二实验翔安分校

44

陈*浩

******20100430****

五缘第二实验翔安分校

45

雷*彬

******20091228****

五缘第二实验翔安分校

46

陈*琳

******20091224****

五缘第二实验翔安分校

47

方*霖

******20091027****

五缘第二实验翔安分校

48

陈*祺

******20091005****

五缘第二实验翔安分校

49

杨*希

******20100226****

五缘第二实验翔安分校

50

陈*翰

******20100811****

五缘第二实验翔安分校

51

夏*芳

******20090927****

五缘第二实验翔安分校

52

方*琦

******20100225****

五缘第二实验翔安分校

53

李*成

******20100331****

五缘第二实验翔安分校

54

陈*仪

******20100404****

五缘第二实验翔安分校

55

张*欣

******20091221****

五缘第二实验翔安分校

56

王*恒

******20100109****

五缘第二实验翔安分校

57

张*茹

******20091125****

五缘第二实验翔安分校

58

潘*航

******20100522****

五缘第二实验翔安分校

59

徐*妍

******20100206****

五缘第二实验翔安分校

60

林*然

******20100511****

五缘第二实验翔安分校

61

林*泽

******20100314****

五缘第二实验翔安分校

62

卓*慧

******20100822****

五缘第二实验翔安分校

63

张*倩

******20091006****

五缘第二实验翔安分校

64

陈*业

******20091113****

五缘第二实验翔安分校

65

陈*

******20091101****

五缘第二实验翔安分校

66

陈*浵

******20100703****

五缘第二实验翔安分校

67

林*钰

******20091213****

五缘第二实验翔安分校

68

张*薇

******20100410****

五缘第二实验翔安分校

69

陈*仪

******20100730****

五缘第二实验翔安分校

70

唐*佳

******20100214****

五缘第二实验翔安分校

71

陈*媛

******20100828****

五缘第二实验翔安分校

72

吴*聪

******20091220****

五缘第二实验翔安分校

73

赵*博

******20090402****

五缘第二实验翔安分校

74

林*燕

******20100108****

五缘第二实验翔安分校

75

谢*睿

******20100812****

五缘第二实验翔安分校

76

余*炼

******20091003****

五缘第二实验翔安分校

77

林*轩

******20100224****

五缘第二实验翔安分校

78

陈*懿

******20100520****

五缘第二实验翔安分校

79

吴*隆

******20100322****

五缘第二实验翔安分校

80

林*馨

******20091203****

五缘第二实验翔安分校

 

咨询电话:

双十中学翔安校区:2113538  科技中学翔安校区:2881205

外国语翔城分校:7762357    双十中学翔安附属学校:7801966

翔安一中:3533123          五缘二实验学校翔安分校:3530090

区教育局:7889786


回到顶部
350vip浦京集团(浙江)有限公司